Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji.Vārmes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Raita, Jogita, Evija

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2023./2024.m.g.:

 • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
 • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
 • darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA VĀRMES PAMATSKOLĀ

Kas ir karjera?

 • Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība visa cilvēka mūža garumā.
 • Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras izvēlē.
 • Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 09.07.2013, 1.pants).

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz:

 • izprast sevi;
 • veidot pašapziņu;
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
 • apzināt savas stiprās un vājas puses;
 • plānot un vadīt savu karjeru;
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
 • pētīt izglītības iespējas;
 • pieņemt lēmumus.

Individuālās karjeras konsultācijas skolēniem, kuri vēlas:

 • labāk apzināt savas intereses un spējas;
 • uzzināt, kā sabalansēt savas vēlmes un iespējas;
 • padziļināt izpratni par karjeras izvēli un profesijām;
 • uzzināt, kur meklēt informāciju par izglītības iespējām;
 • mērķtiecīgi plānot savu nākotni.

 

Karjeras izglītības resursi internetā

Karjera, profesijas

Bērnu, jauniešu organizācijas

www.nva.lv

www.kuldigasbjc.lv/jauniesiem/

www.jaunatneslietas.lv

Karjeras testi, informācija par profesijām, izglītību, darba tirgus prognozes, pieejamās vakances.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, iniciatīvas un projekti 13-30 g. veciem jauniešiem, ES programma Jaunatne darbībā.

www.profesijupasaule.lv

www.jal.lv

www.enudiena.lv

Virtuāla profesiju ēnošana, ar iespēju lasīt aprakstu par profesijām, apskatīt darba dienu attēlos, lasīt intervijas ar profesijas pārstāvjiem un atrast piemērotu izglītības iestādi Latvijā, kur apgūt konkrēto arodu.

Junior Achievement Latvia, skolēnu mācību uzņēmumi, Ēnu diena u.c.

 

YouTube resursi

www.tuesi.lv

http://ejuz.lv/6hc3

100 iedvesmojošas īsfilmas par Latvijā dzīvojošiem dažādu profesiju pārstāvjiem, jauniem cilvēkiem, kas dara savu darbu ar prieku, iedvesmo citus, kā arī dzīvo Latvijā, jo mīl šo valsti.

Start Strong programma ir interaktīva apmācība par karjeru, uzņēmējdarbību un personības attīstību, kuru vienkāršā un saprotamā veidā pasniedz uzņēmēji, diplomāti, sabiedrisko attiecību, personālatlases u.c. jomu profesionāļi.

www.brivpratigie.lv

Filmas par karjeras izvēli

Kas ir brīvprātīgais darbs Latvijā un ārvalstīs, kā tas tiek organizēts, pieredzes stāsti, brīvprātīgo organizācijas, ko tās dara.

“Zaļais pipars”

https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI

“Zaļais pipars 2” https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

 “Zaļais pipars 3”

https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4

“Zaļais pipars 4”

https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

www.europass.lv

www.brauktvainebraukt.lv

CV, motivācijas vēstules izveidošanas vietne ar paraugiem. Ērti lietojama un saprotama vietne, kas saglabā izveidotos dokumentus tiešsaistē, ar iespēju veikt labojumus un papildinājumus, atbilstoši vajadzībām.

Piedāvājums uzdevumu komplektam, kas ļaus pārliecināties, vai esi gatavs doties darbam vai mācībām ārzemēs, un dos ieteikumus, kā sagatavoties, ja atbilde uz jautājumu “Braukt vai nebraukt?” izrādīsies – “Braukt!” 

 

Izglītība Latvijā

 

www.niid.lv

 

Nacionālā izglītības iespēju datu bāze: visas izglītības iestādes Latvijā, atvērto durvju dienas, valsts eksāmeni, karjeras testi, aktuālie projekti, e- karjeras konsultāciju iespēja, noderīgas saites uz, ar karjeru saistītām vietnēm, infografikas karjeras plānošanai, elektroniski metodiskie materiāli skolotājiem.

karjera

 

Pasākumu hronka:

* 2017. gada 23. maijā skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 1.- 9. kl. skolēniem - “Dari pats”. Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākuma mērķis bija pilnvērtīgi un radoši izglītot un veicināt skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm un ar tām saistītajām profesijām. Kā arī parādīt, ka mācīšanās var būt ne tikai nodarbe, bet arī aizraujoša izklaide.

* 2018. gada 25. janvārī skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 1.- 9. kl. skolēniem - “Zinātnes noslēpumi”. Pasākuma laikā skolēni radoši un interesanti varēja iepazīt ķīmiķa un fiziķa profesiju, vērot un analizēt speciālistu veiktos eksperimentus, rast priekšstatu par darba specifiku un nepieciešamo aprīkojumu, kā arī uzzināt par profesijas pieprasījumu darba tirgū. Pasākuma noslēgumā skolēniem bija iespēja iejusties fiziķa un ķīmiķa “ādā”.

Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

* 2018. gada 13. februārī notika KAA pasākums 7.-9. kl. skolēniem “Domā, plāno, rīkojies!”.

Personīgās izaugsmes trenera vadīto nodarbību – meistardarbnīcu laikā skolēni pilnveidoja prasmi formulēt efektīvu mērķi, konkretizēt skatījumu uz savu karjeru un apzināties savas spēcīgās un vājās puses. Mācījās apzināties tās jomas, kuras būtu nepieciešams attīstīt, lai varētu īstenot izvēlēto karjeras ceļu.

Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

* 2018. gada 7. maijā skolā notika KAA pasākums “Esi pats savas karjeras režisors”. Pasākuma mērķis bija rosināt 7.- 9. kl. jauniešus apzināties karjeras lēmuma pieņemšanas procesa un daudzpusīgi attīstītas personības likumsakarības.

Tikšanās/ diskusiju vadīja aktrise Zane Daudziņa, iepazīstinot jauniešus ar aktiera profesijas iespējām un riskiem, ar dažādu lomu nozīmi cilvēka dzīvē. Kopā ar aktrisi skolēni veica dažādus elpošanas un kustību vingrinājumus.

Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

* 2018. gada 16. oktobrī notika KAA pasākums “Sekmīgas karjeras veiksmes formula”. Savā pieredzē par mūziķa profesiju, savas dzīves gājumu un hobijiem dalījās veselīga dzīvesveida piekritējs, mūziķis un ielu vingrotājs Kaspars Zlidnis. Viesis rosināja jauniešus apzināties hobiju, interešu un brīvā laika nozīmi vispusīgi attīstītas personības veidošanās procesā un mērķtiecīgi virzītas karjeras sekmēšanā.

Pasākumā piedalījās Vārmes pamatskolas 7.-9. kl. skolēni un Kabiles pamatskolas 8.- 9. kl. skolēni.

* 2018. gada 29. oktobrī Vārmes pamatskolas 2. - 5. kl. skolēni devās ekskursijā uz Liepāju, lai apmeklētu karjeras attīstības atbalsta pasākumus. Pasākumā “Ražots Latvijā”, Liepājas ziepju ražošanas uzņēmums SIA “ART Soapworks” iepazīstināja ar uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvjiem, darba vidi un aprīkojumu.

Bet pasākumā “Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā” skolēni papildināja savas zināšanas par profesiju daudzveidību un specifisko darba vidi Liepājas leļļu teātrī. Skolēniem bija iespēja tikties ar leļļu teātra aktieriem, uzzināt par režisora, scenogrāfa un gaismotāja profesijām, kā arī praktiski izmēģināt leļļu vadīšanas prasmes.

Pasākumi notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

* 2018. gada 31. oktobrī skolā notika KAA pasākums “Retāk sastopamo profesiju diena – arborists”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar retāk sastopamu profesiju – arborists, nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām. Kā arī uzzināt par profesijas pieprasījumu darba tirgū.

Tikšanās laikā skolēni tika iepazīstināti ar vispusīgu informāciju par profesiju, par speciālo darba aprīkojumu, darba apstākļiem un tika veikti paraugdemonstrējumi.

Pasākumi notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 *2018. gada 31. oktobrī skolā notika KAA pasākums “Retāk sastopamo profesiju diena – skursteņslauķis”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar retāk sastopamu profesiju – skursteņslauķis, nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām. Kā arī uzzināt par profesijas pieprasījumu darba tirgū.

WhatsApp Image 2019 02 19 at 144527

Tikšanās laikā skolēni tika iepazīstināti ar vispusīgu informāciju par profesiju, par speciālo darba aprīkojumu, darba apstākļiem un tika rādīts nepieciešamais aprīkojums.

Pasākumi notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 

Privātuma politika

Kuldīgas novada pašvaldības privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai -datu subjektam- informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PRĪVĀTUMA POLITIKA

Seko facebook

Labākie mācībās

6 zaban

Labākie sportā

Fred Dino Sports

webgerbonis

Rekvizīti norēķiniem

 

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov. LV-3301

Kods A/S SEB banka
Konta Nr. LV26UNLA0011001130401

Skolas adrese

 

Vārmes pamatskola
Vārmes pagasts.

Kuldīgas novads. LV-3333
tel.63324284
e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Copyright © 2016. Visas tiesības paturētas Vārmes skola