Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji.Vārmes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Raita, Jogita, Evija

 

Erasmus+ | Riga Technical University

2022./2023.m.g. Vārmes pamatskola piedalās projektā

"Mūsdienīgu mācību metožu apguve STEM jomas mācību priekšmetu pasniegšanai".

(Learning modern teaching methods for teaching STEM subjects.)

Projekta Nr. 2022-2-LV01-KA122-000093449

Projekta īstenošanas laiks: 2023 gada 1.janvāris-2023.gada 30.jūnijs

Projekta vadītāja: Dace Kalniņa

Projekta dalībnieki: Ilze Gluškova, Dace Kalniņa, Agnese Veldre, Ineta Kurika – Mortukāne, Inese Krūmiņa, Ginta Jasinska.

Projekta mērķis:

Paaugstināt pedagogu kvalifikāciju STEM jomas mācību priekšmetu pasniegšanā, nodrošinot viņu dalību starptautiskās apmācībās.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  1. Pilnveidotas pedagogu STEM jomas zināšanas, apgūstot mūsdienīgas metodes un starptautisku pieredzi mācību priekšmetu pasniegšanā dažādu vecumposmu izglītojamiem, kā arī uzlabota materiālā bāze praktisko darbu veikšanas pamatiemaņu apgūšanai.
  2. Aktualizēta IT, digitālo un materiāltehnisko resursu izmantošanas efektivitāte mācību un audzināšanas procesā, organizējot savstarpējas pieredzes apmaiņas sanāksmes.
  3. Veicināta pirmsskolas un sākumskolas sadarbība un pēctecība.

Projekta partneri:

F.G.G.EDUCULTURE CENTER EDUCATION LTD – Kipra, Limassol

OLOKLIROSI – Grieķija, Heraklion

iDevelop Training SL - Spānija, Malaga

Kursi Kiprā “Education outside the classroom – Learning form sites, museums, monuments and nature”

No 25. līdz 30.martam skolas direktore Dace Kalniņa un angļu valodas, sociālo zinību un vēstures skolotāja Ilze Gluškova pabija Kiprā, pilsētā Limasolā, apmeklējot kursus “EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOM – Learning from sites, museums, monuments&nature” un praktizējot dažādas āra izglītības metodes.

Kursu laikā tika aktualizēta āra izglītības nozīme mūsdienu izglītības sistēmā. Āra izglītība ir jebkura strukturēta mācīšanās pieredze, kas notiek ārpus klases ierastās vides, kas palīdz skolēniem savienot skolā mācīto ar reālo pasauli. Apmācību laikā tika uzsvērtas āra izglītības priekšrocības – tā nodrošina “dziļo” mācīšanos, sniedz starpdisciplināru pieredzi, padara mācīšanos skolēniem saistošāku un atbilstošāku, jo skolēni teorētiski apgūto pielieto praksē reālajā pasaulē. Āra izglītība piedāvā iespējas attīstīt tādas mācīšanās prasmes kā kritisko domāšanu, radošumu, problēmu risināšanu, sadarbību, zinātkāri.

Kursu laikā tikām arī iepazīstināti ar izglītības programmām muzejos, arheoloģiskās vietās un vides izglītības centros, kas tiek īstenotas Kiprā. Bija iespēja uzzināt arī citu valstu pieredzi āra izglītības īstenošanā, jo kursu laikā notika diskusijas un grupu darbs ar pārējiem dalībniekiem no Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Portugāles, Ungārijas un Horvātijas.

Mūsdienās āra izglītība ir ļoti aktuāla un nozīmīga, jo vērsta uz praktisku darbošanos. Tā kā Latvijas izglītībā ir ieviesta kompetenču pieeja, tad āra izglītībai ir būtiska loma.

fc68393c c9af 418a a66d 277f0c7dd614Attēlā: Dace Kalniņa un Ilze Gluškova kopā ar kursu pasniedzēju (vidū).

Kursi Spānijā “STEAM Kindergarden”

No 10. līdz 14.aprīlim pirmsskolas skolotājas Agnese Veldre un Ineta Kurika - Mortukāne piedalījās mācību mobilitātē Spānijā, pilsētā Malagā, apmeklējot kursus “STEAM Kindergarden”.

Skolotāji piedalījās apmācībās, kurās aplūkoja STEAM metodes, rīkus un paņēmienus, kā pielietot tos savā ikdienas darbā, paplašināja savu zināšanu loku, dodoties izzinošās ekskursijās, lai iepazītu Malagas vēsturi, kultūru, dabu, vēstures pieminekļu teritorijas.

Projekta mācību laikā tika apgūtas STEAM metodes, pielietojot šādus mācību līdzekļus:

  • Lego Duplo
  • “Six Bricks Education” metodes principus.
  • Bee Bot
  • Scratch Junior programmu.

Noslēgumā tika izveidota prezentācija, kurā atspoguļotas trīs nodarbības, atbilstoši savu izglītojamo vecumam, izmantojot nedēļas laikā apgūto informāciju, zināšanas un prasmes. STEAM metodes īstenošana ir ļoti aktuāla mācību metode mūsdienās. Ar tās palīdzību tiek sagatavoti konkurētspējīgi iedzīvotāji, kuri labāk prot risināt reālas problēmas, izprot starpdisciplinārās likumsakarības. 

Kursi “STEAM in Kindergarden” notika Malagā. Grupā bija 4 dalībnieki – no Francijas un Latvijas. Izveidojās lieliskas attiecības un nodibināti profesionāli kontakti arī ar paralēli notiekošo kursu  dalībniekiem skolotājiem no Vācijas, Ungārijas un Polijas. 

Erasmus+ projekts ir fantastiska iespēja arī pirmsskolas izglītības pedagogiem pilnveidot sevi gan profesionāli, gan bagātināties emocionāli (labbūtība), kas vistiešāk  pozitīvi ietekmē arī darba spējas un kvalitāti.

342517141 767810871592202 271483961653651338 n

 Attēlā no kreisās puses: Ineta Kurika - Mortukāne un Agnese Veldre kopā ar kursu pasniedzēju (vidū) un kolēģēm no Francijas.

Kursi Grieķijā “STEAM education – Creating a fun learning environment oriented in reality”

No 1. līdz 7.maijam mūzikas skolotāja un ārpusklases darba organizatore Inese Krūmiņa, datorikas, fizikas un inženierzinību skolotāja Ginta Jasinska piedalījās mācību mobilitātē Grieķijā, pilsētā Heraklionā, apmeklējot kursus “STEAM education – Creating a fun learning environment oriented in reality”. 

Mobilitātes laikā tika aplūkotas radošās domāšanas attīstīšanas metodes, dažādi digitālie rīki mācību materiālu un projektu darbu izstrādē. Kursu pasniedzēji demonstrēja, kā iesaistīt mākslas komponenti dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas stundās un kā izveidot zemu izmaksu laboratorijas darbus, eksperimentus, piemēram, augļu klavieres, kurās tiek skaidrota elektrības vadīšana, elektrisko ķēžu slēgšana, izmantotas tehnoloģijas (shēma Makey Makey), kā arī praktiski nospēlēta melodija.

Tika piedāvātas arī mācību ekskursijas, lai iepazītu Grieķijas, īpaši Krētas, vēsturi, kultūru, dabu. Interesants bija interaktīvā muzeja apmeklējums, kur tika demonstrētas senās grieķu tehnoloģijas, kas tiek lietotas kā pamats mūsdienu augstākajām tehnoloģijām un iekārtām.

Šobrīd aktuāla ir ne tikai STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinības, matemātika) kā atsevišķu mācību priekšmetu apgūšana, bet mākslas integrēšana tajos, lai skolēni attīstītu radošo domāšanu, piedāvātu dažādus kreatīvus problēmsituāciju risinājumus, kā arī saskatītu dažādas likumsakarības un jomu savstarpējo saistību.

Grupā bija dalībnieki no vairākām Eiropas valstīm – Somijas, Itālijas, Horvātijas, Vācijas. Ir iegūti kolēģu kontakti, lai nākotnē turpinātu sadarbību.

 352194089 220361434093297 2222407105710825086 n

Attēlā: Ginta Jasinska un Inese Krūmiņa kopā ar kursu pasniedzēju (vidū).

Informāciju sagatavoja: Dace Kalniņa, skolas direktore un projekta vadītāja

 

Skolas soma LV100 krasains 1Lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

 2023.gada 12.aprīlī 

12.aprīlī programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 3. un 5.klases skolēni devās uz Liepājas teātra izrādi "Polianna". 

976c8cf3 11a7 4b74 8fc2 b85a99d635ac

 

2023.gada 21.martā

21.martā programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 8. un 9.klases skolēni devās uz Ventspils zinātnes centru VIZIUM. Tur skolēni piedalījās nodarbībā "Datoranimācija", kurā iepazinās ar pikseļu grafiku un mācījās veidot dažādas animācijas. Pasniedzējs iepazīstināja ar šādām lietotnēm: Piskel, PhotoMosh, Krita u.c.

b1e2b29d bc3b 49eb a6a5 4c78813bf846

 

2023.gada 7.martā

7.martā programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 6. un 7.klases skolēni devās uz Ventspils zinātnes centru VIZIUM. Tur skolēni piedalījās nodarbībā "Datoranimācija", kurā iepazinās ar pikseļu grafiku un mācījās veidot dažādas vienkāršākas un sarežģītākas animācijas. Pasniedzējs iepazīstināja ar šādām lietotnēm: Piskel, PhotoMosh, Krita u.c. Skolēniem aizraujoši likās arī tas, ka šajās lietotnēs var izstrādāt gan spēļu, gan video animācijas.

 

 

ca388fa6 2d7b 4601 bc09 308a5a0ebfad

 

c3bfe125 e13b 43a0 89d7 3e124adb6440

78361ecd 51e0 4b30 bf9e b881a0e58473

2023.gada 2.martā

2.martā 4.klases skolēni kopā ar savu audzinātāju devās mācību ekskursijā uz Saldu. Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros skolēni piedalījās radošajā nodarbībā Kapelleru namā, Podnīcā, uzzinot, kā tiek gatavoti melnās jeb svēpētās keramikas izstrādājumi, un pagatavojot pašiem savu unikālu trauku.

36c6cbcb 5e7b 46d5 93d1 c2ad8e0baef4

 

2023.gada 22.februārī 

22.februārī 1.klases skolēni devās uz Liepāju, lai noskatītos teātra izrādi "Sniegbaltīte un 7 rūķīši" programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros.

e24487db 7912 4b7f a374 359c16842fb1

2022.gada 24.novembrī

24.novembrī Vārmes pamatskolas 6.,7. klašu skolēniem u skolotājām bija iespēja noskatīties režisora Jāņa Znotiņa izrādi pusaudžiem "Klusētāji" - programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros. Izrāde tika rādīta pavisam citādāk nekā esam pieraduši skatīties teātri. Jauniešiem tas likās neparasti, aizraujoši, interesanti. "Klusētāji" mums visiem lika aizdomāties par cilvēku vienaldzību un tās drūmajām sekām.

 

316828977 592074826057687 261221188909075702 n

 

2022.gada 21.oktobrī

21.oktobrī Vārmes pamatskolas 8. un 9.klašu skolēni programmas "Latvijas skolas soma" pasākumu ietvaros apmeklēja Ventspils Amatu māju.
Iepazinās ar Seno skolu.
Mācījās rēķināt ar skaitīkļiem, lasīt senajā drukā, rakstīt ar grifelēm uz šīfera tāfelītēm.
 
 311666275 566667395265097 1847086557537645101 n

2022.gada 5.oktobrī

5.oktobrī Vārmes pamatskolā viesojās aktieris Oskars Florencs - Vīksne, kura izpildījumā vērojām izrādi "Tētis" (dzejoļu autors - Kārlis Vērdiņš). 1.-5.kl.skolēni ar aizrautību vēroja uzstāšanos no pirmās līdz pēdējai minūtei! Paldies aktierim par izcilu sniegumu!
Pasākums notika programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros.

310901628 555033919761778 8078981708194505251 n

 

310905642 555033276428509 4400639993413397319 n

 ***

2022.gada 5.aprīlī

Š.g.5.aprīlī Vārmes pamatskolas 5.- 9.klašu skolēni noskatījās Liepājas teātra tiešsaistes izrādi zoom platformā "Kā top izrāde?" Izrādē aktīvā un saistošā formātā jauniešiem tika parādīts, ka teātris ir kas vairāk par aktieri, kurš no galvas iemācās lugas tekstu. Teātris ir vienots organisms, kurā katras profesijas pārstāvis - skatuves tehniskie darbinieki, grāmatvedis, butaforists un citi ir teātra neatņemama sastāvdaļa .Visi aktīvi piedalās, lai izrāde varētu tapt. Turklāt labs teātris mūs aicina fantazēt par tādu pasauli kurā mēs vēlētos dzīvot!

WhatsApp Image 2022 05 26 at 13000 PM


2022.gada 28.februārī

Š. g. 28. februārī Vārmes pamatskolas 1.- 4. klašu skolēniem, Skolas somas pasākumu ietvaros, bija iespēja noskatīties teātra apvienības “PEERFOrācija” izrādes ierakstu “Plastmasas huligāni “ ,kas veidota pēc Agneses Vanagas grāmatas motīviem.

Grāmata stāsta par divu apņēmīgu brāļu cīņu ar plastmasas maisiņiem. Tie ir visur! Uz ielām, okeānos, kokos un viņu mazās mikrodaļiņas slēpjas ari mūsu vēderos. Mums katram tie saburzīti guļ kādā atvilknē vai krājas kādos maisiņos. Viņiem tur ir garlaicīgi un kādā brīdī, kad tie kļūst pavisam aizmirsti, sāk darīt blēņas. Izrādes veidotāji mums piedāvā iztēloties kas būtu, ja mēs par viņiem rūpētos tā pat kā rūpējamies par sevi vai sev tuvajiem? Izrādes radošajā komandā ir mākslinieces Beāte Butāne un Beatrise Zaķe, aktieri Elizabete Skrastiņa, Rihards Zelezņevs un Kārlis Tols, kostīmu māksliniece Inga Siliņa.

Skolēni pēc izrādes noskatīšanās izpildīja darba lapas par vidi un atkritumiem. Izrāde bija interesanta, aizraujoša, izglītojoša ar savu humora devu, bērniem viegli uztverama un saprotama.

2021.gada 15.oktobrī

 Š.g. 15. oktobrī Vārmes pamatskolas 1. - 9. klašu skolēniem ar “Latvijas skolas somas’atbalstu bija lieliska iespēja piedzīvot aizraujošu un izzinošu mācību stundu kopā ar stāstnieci Līgu Reiteri.

Mazāko klašu skolēni mācījās par to kāpareizi izvēlēties rakstāmrīku. Kādi tie bija senā pagātnē. Stājas un attieksmes veidošanu. Pirkstu vingrināšanu. Glītrakstīšanas un glītas dzīves likumus. Greznu burtu rakstīšanu.

Vecāko klašu skolēniem Līga Reitere stāstīja par valodas kultūru, svešvārdiem, kas ienākuši latviešu valodā, ko lieto ikdienā nevajadzīgi. Par tokā valodu bagātina apvidvārdi, kas citos novados netiek lietoti. Stāstniece skaidroja atšķirību starp apvidvārdiem un aizgūtiem vārdiem. Skolēniem bija jāskaita, cik ir apvidvārdu stāstnieces stāstījumā par cilvēka ķermeņa daļām. Lektore ar savu stāju, enerģiju, balss tembru un aizrautību spēj par latviešu valodu jauniešiem pastāstīt interesantā veidā, kas iedvesmo gan skolotājus, gan skolēnus izzināt vairāk. Stundas laikā skolēni tiek mudināti domāt, klausīties un analizēt savas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

WhatsApp Image 2021 10 20 at 120533

WhatsApp Image 2021 10 20 at 120534

Foto no Ineses Krūmiņas personīgā arhīva.

Satura autore Inese Krūmiņa

2021.gada 28.septembrī

Š.g. 28.septembrī mūsu skolas 1.-9.klašu skolēniem bija lieliska iespēja piedzīvot aizraujošu mācību stundu kopā ar stāstnieci Līgu Reiteri.

Stāstniece skolēnus aicināja iejusties ritma pasaulē. Iepazīstināja ar dažādiem ritma rīkiem, kā arī ar vienu no vissenākajiem instrumentiem kurš atrasts arheoloģiskajos izrakumos Latvijas teritorijā- Vargānu. Vargāna skaņa ir tembrāli ļoti bagāta, un ar to var spēlēties, gan izceļot virstoņus, gan arī mainot skaņas krāsu ļoti plašās robežās. Skaņas veidošanā piedalās mēle, mutes dobums, rīkle, plaušas un pat vēders. Praktiski gan katram pašam diemžēl nebija iespējas to pamēģināt epidemioloģisko ierobežojumu dēļ. Skolēniem stunda likās ļoti aizraujoša, jo varēja līdzi darboties mācoties senās spēles un rotaļas.

WhatsApp Image 2021 09 28 at 130917

WhatsApp Image 2021 09 28 at 131024

WhatsApp Image 2021 09 28 at 131053

Foto no Ineses Krūmiņas personīgā arhīva.

Satura autore Inese Krūmiņa

 2021.gada 25.maijā

Š.g. 25.maijā Vārmes pamatskolas 1.- 4.klašu skolēniem bija iespēja noskatīties Beatrises Zaķes un Pamelas Butānes izrādi “Vol.1 ANTIŅŠ” ZOOM platformā. Izrāde ir saņēmusi “Spēlmaņu nakts 2019/2020” bērnu žūrijas balvu “GADA IZRĀDE BĒRNIEM”. Izrāde nominēta arī “Spēlmaņu nakts 2019/2020”balvai kategorijā “GADA NOTIKUMI DIGITĀLAJĀ VIDĒ”.

Raiņa lugas “Zelta zirgs” galvenais vēstījums “dots devējam atdodas” ir vērtība, par kuru šajā savādajā laikā ir noderīgi atgādināt gan lieliem, gan maziem. Šajā izrādē aktieris Rihards Zelezņevs skolēniem palīdz izprast Antiņa sapņu pasauli. Rosina skolēnus pafantazēt, kā atrodoties četrās sienās, ar apkārt esošajām lietām paši var būvēt savu sapņu pasauli.

Skolēniem izrāde patika. Tā likās interesanta un aizraujoša un pavisam citādāka nekā redzētās līdz šim. Šī izrāde liek paraudzīties uz teātri ar pavisam citām acīm. Ir redzams, ka teātris var notikt jebkur, ka teātrim nav obligāti nepieciešama grezna zāle un daudz aktieru, tas var rasties arī mājās un par aktieriem var kļūt ikviens priekšmets piemēram olas, ledusskapis, zupas katls un citi priekšmeti.

antins

Foto no https://www.facebook.com/PERFOracija/

Satura autore Inese Krūmiņa 

2021.gada 25.maijā

Š.g. 25 maijā Vārmes pamatskolas 5.,6. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar vienu no mūsu laikmeta leģendām – komponistu Raimondu Paulu!

pauls

Foto no runābildes.lv

Par godu Maestro 85 gadu jubilejai pazīstamie un spilgtie jaunās paaudzes mūziķi- dziedātāja Rūta Dūduma Ķirse un komponists Jānis Ķirsis , sadarbībā ar Kultūrizglītības programmu "Latvijas skolas soma”, ir sarūpējuši audio-vizuālu koncertlekciju “Mūsu Maestro. Raimonds Pauls.” Tas bija muzikāls stāsts par Raimonda Paula daiļradi - laikmetu, kurā viņš mācījies, strādājis , kā arī par Maestro šodienas muzikālajām gaitām.

aprakstu sagatavoja I.Krūmiņa

2021.gada 5.maijā

lnvm

Foto no www.LNVM.lv

Š.g. 5. maijā Vārmes pamatskolas 7.- 9. klašu skolēni piedalījās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja piedāvātajā tiešsaistes muzejpegdagoģiskās programmas “Mana Latvija” nodarbībā. Nodarbības laikā skolēni iepazinās un atjaunoja savas zināšanas par Latvijas vēsturē nozīmīgiem datumiem – 1918. gada 18 novembri.,1990. gada 4. maiju. Laikmeta noskaņas palīdzēja izprast vēsturiskās fotogrāfijas un citi muzeja krājuma priekšmeti. Pārrunājot un atceroties šos notikumus skolēnos veidojas patriotisma jūtas un cieņa pret Latvijas valsti, tās simboliem.

aprakstu sagatavoja I.Krūmiņa

 

2021.gada 15.aprīlī

Duets “Santehniķi”

santehniki

Foto no bigshow.lv

 

Š.g. 15. aprīlī Vārmes pamatskolas 5.,6. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties īsfilmu par nu jau Latvijā ļoti populāro mūzikas duetu Santehniķi.

Īsfilmā jauniešiem puiši pastāstīja, kā nonāca līdz šai trakajai idejai- izveidot TRUBAFONU. Netradicionālu instrumentu no dažāda izmēra santehnikas caurulēm. Kā iemācījās šo instrumentu paši uzbūvēt un spēlēt. Skolēniem īsfilma un attālinātā saruna ar mūziķiem ļoti patika un likās aizraujoša, iedvesmojoša jaunām idejām! To varēja redzēt pēc aizpildītajiem testiem, ko pēc īsfilmas noskatīšanās bija iespēja aizpildīt.

aprakstu sagatavoja I.Krūmiņa

 

2021.gada 30.martā

laboratorium attels

Foto no labaratorium.lv 

Š.g.30.martā Vārmes pamatskolas 7.-9. klašu skolēni piedalījās Latvijas skolas somas iniciatīvu biroja apstiprinātajā pasākumā, ko organizē Labaratorium.lv  - “Zinātnes un mākslas krustpunkti”. Interaktīvajā nodarbībā skolēni uzzināja , kā mūsdienās zinātne  palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot Latvijas filmu “Dvēseļu putenis”.

Skolēniem bija iespēja redzēt un līdzdarboties procesā, kur viņi uzzināja , kā gatavo mākslīgās asinis, speciālus degošus šķīdumus, mākslīgo sniegu, mākslīgo ādu. Skolēni nonāca pie secinājuma ,ka to visu nebūtu iespējas īstenot bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām. Skolēni un skolotāji šo nodarbību novērtēja pozitīvi . Jaunieši atzina, ka iegūtās zināšana noteikti varēs izmantot mācību procesā ķīmijas stundās un savā ikdienas dzīvē. Šī interaktīvā nodarbība būtu vēl interesantāka, ja notiktu klātienē un būt iespēja darboties praktiski skolēniem pašiem.

aprakstu sagatavoja I.Krūmiņa

2020.gada 5.oktobrī

1. – 4.klasēm radošā nodarbība ar stāstnieci un pasaku autori Inesi Valteri.

 

2020.gada 17.septembrī

klusetaji

6. - 9.klašu skolēniem Vārmes pamatskolā skolā bija iespēja skatīties režisora Jāņa Znotiņa iestudēto izrādi pusaudžiem "Klusētāji", kas stāsta par cilvēku vienaldzību un tās drūmajām sekām. Kāpēc bieži vien izvēlamies klusēt, kad patiesībā būtu vajadzējis iesaistīties un runāt? Vai tiešām runāšana vienmēr ir sudrabs un klusēšana - zelts?

2020.gada 12.martā

Pieredzējuši pasākumu vadītāji un improvizatori piedāvājapubliskās runas radošo darbnīcu 5. - 9.klašu skolēniem "Mana runa pārliecina", kur caur jokiem un smiekliem skoēni apguva publisiās uzstāšanās mākslas pamatprincipus.

2019.gada 31.oktobrī

1. - 5. klases apmeklēja  Gaļinas Poliščukas un Sandijas Santas skatuves versiju Aleksandra Volkova

pasakai “Smaragda pilsētas burvis” - izrādi Smaragda pils@.Enter

 WhatsApp Image 2019 11 13 at 122439

 

 

2019.gada 19.septembrī

6. - 9. klases apmeklēja Justīnes Kļavas (pēc Eleonoras H. Porteres romāna motīviem) izrādi  POLIANNA Liepājas teātrī. Režisors Dž.Dž.Džilindžers

2019.gada 26.FEBRUĀRIS

1. - 5.klases apmeklē komponista Uģa Prauliņa un horeogrāfes Regīnas Kaupužas veidoto rokbaletu bērniem "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši"  Latvijas Nacionālajā operā. 

 

2018.gada 29.NOVEMBRIS

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Simfoniskās mūzikas koncerta “Simfoniskais hits ar Goran Gora” apmeklējums 7.-9.klases skolēniem.

Foto skatīt šeit

 

pumpursIzglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Vārmes pamatskolā projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.Saistīts attēls

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācibu ietādēs.

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.g. 17.marts - 2020.g. 31.decembris

Projektā iesaistījusies arī Vārmes pamatskola

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Attēlu rezultāti vaicājumam “piens un auģļi”

Eiropas komisijas finansētās programmas "Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem" un "Augļi skolai"

 

 

Privātuma politika

Kuldīgas novada pašvaldības privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai -datu subjektam- informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PRĪVĀTUMA POLITIKA

Seko facebook

Labākie mācībās

6 zaban

Labākie sportā

Fred Dino Sports

webgerbonis

Rekvizīti norēķiniem

 

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov. LV-3301

Kods A/S SEB banka
Konta Nr. LV26UNLA0011001130401

Skolas adrese

 

Vārmes pamatskola
Vārmes pagasts.

Kuldīgas novads. LV-3333
tel.63324284
e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Copyright © 2016. All Rights Reserved Vārmes skola