Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji.Vārmes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Raita, Jogita, Evija

 
 lv lidzfinanse eiropas savieniba pos 0fG4mOP6
    2023.gada 28. novembrī Vārmes pamatskolā Erasmus+ līdzdalības projekta "Būt drosmīgam -nav kauns" ietvaros notika diskusija ar debašu elementiem. Diskusijas tēma "Kā ēšanas paradumi ietekmē cilvēka veselību pozitīvi/negatīvi?" Diskusijā piedalījās Kuldīgas V. Plūdoņa vidusskolas, Kabiles pamatskolas, Turlavas pamatskolas un mūsu skolas jaunieši, kuri sadarbosies arī turpmāk, nākamajās  diskusijās. Projekts norisināsies līdz aprīlim, kad notiks lielais noslēguma pasākums. Pirmās diskusijas laikā mācījāmies veidot argumentus par vai pret noteiktu uzstādījumu. Jaunieši veidoja "Veselīga dzīvesveida karti", mācījās sadarboties grupā veicinot pētniecību, organizēšanu, klausīšanos, pierakstīšanu. Mācījās nostiprināt publiskās uzstāšanās prasmes un izpratni par kritisko domāšanu. Pasākumu cītīgi vēroja eksperti Mudīte Sadauska, Ilze Druvaskalna, Eduards Skabis. Paldies viņiem par labajiem vārdiem un padomiem!
 
5006279c b997 410e bd6e 3d233fded9f0
 
3bfcbf1d e646 4382 bf84 87e254944f32
aa2e8304 babd 4a39 9473 4ac260e86f61
07660c1b 16c8 4f36 910b 312e2dc45935
 
 
 2023.gada 3. novembrī Vārmes pamatskolas un pagasta jaunieši piedalījās Erasmus+ līdzdalības projekta "Būt drosmīgam - nav kauns!"apmācībās, lai gūtu zināšanas un prasmes, kā organizēt debates, kas ir debates, argumentācija, diskusija. Kā izteikties cieņpilni, kā argumentēt savu un citu viedokli. Nodarbībās jaunieši pilnveidoja  sadarbības prasmes un savstarpējo komunikāciju. Šīs iegūtās zināšanas un prasmes jaunieši tālākajā projekta "Būt drosmīgam - nav kauns!" gaitā liks lietā un organizēs debates citu skolu jauniešiem, kuri piedalīsies mūsu projektā jau pavisam drīz! Apmācības vadīja divas brīnišķīgas pasniedzējas no Liepājas, no biedrības "Debašu centrs" - Ineta Drēže un Dace Groduma -Vīriņa.
 
6eb58aaf 8f85 4a7e a5e8 7c5d977bdddf
 
18b5d679 8e62 4e28 889b 420affc68af5
70b6380e fc9c 4aa0 a45f 722a4d4bc72d

Erasmus+ | Riga Technical University

2022./2023.m.g. Vārmes pamatskola piedalās projektā

"Mūsdienīgu mācību metožu apguve STEM jomas mācību priekšmetu pasniegšanai".
(Learning modern teaching methods for teaching STEM subjects.)

Projekta Nr. 2022-2-LV01-KA122-000093449
Projekta īstenošanas laiks: 2023 gada 1.janvāris-2023.gada 30.jūnijs
Projekta vadītāja: Dace Kalniņa
Projekta dalībnieki: Ilze Gluškova, Dace Kalniņa, Agnese Veldre, Ineta Kurika – Mortukāne, Inese Krūmiņa, Ginta Jasinska.
Projekta mērķis:
Paaugstināt pedagogu kvalifikāciju STEM jomas mācību priekšmetu pasniegšanā, nodrošinot viņu dalību starptautiskās apmācībās.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  1. Pilnveidotas pedagogu STEM jomas zināšanas, apgūstot mūsdienīgas metodes un starptautisku pieredzi mācību priekšmetu pasniegšanā dažādu vecumposmu izglītojamiem, kā arī uzlabota materiālā bāze praktisko darbu veikšanas pamatiemaņu apgūšanai.
  2. Aktualizēta IT, digitālo un materiāltehnisko resursu izmantošanas efektivitāte mācību un audzināšanas procesā, organizējot savstarpējas pieredzes apmaiņas sanāksmes.
  3. Veicināta pirmsskolas un sākumskolas sadarbība un pēctecība.

Projekta partneri:

F.G.G.EDUCULTURE CENTER EDUCATION LTD – Kipra, Limassol
OLOKLIROSI – Grieķija, Heraklion
iDevelop Training SL - Spānija, Malaga

Kursi Kiprā “Education outside the classroom – Learning form sites, museums, monuments and nature”

    No 25. līdz 30.martam skolas direktore Dace Kalniņa un angļu valodas, sociālo zinību un vēstures skolotāja Ilze Gluškova pabija Kiprā, pilsētā Limasolā, apmeklējot kursus “EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOM – Learning from sites, museums, monuments&nature” un praktizējot dažādas āra izglītības metodes.
    Kursu laikā tika aktualizēta āra izglītības nozīme mūsdienu izglītības sistēmā. Āra izglītība ir jebkura strukturēta mācīšanās pieredze, kas notiek ārpus klases ierastās vides, kas palīdz skolēniem savienot skolā mācīto ar reālo pasauli. Apmācību laikā tika uzsvērtas āra izglītības priekšrocības – tā nodrošina “dziļo” mācīšanos, sniedz starpdisciplināru pieredzi, padara mācīšanos skolēniem saistošāku un atbilstošāku, jo skolēni teorētiski apgūto pielieto praksē reālajā pasaulē. Āra izglītība piedāvā iespējas attīstīt tādas mācīšanās prasmes kā kritisko domāšanu, radošumu, problēmu risināšanu, sadarbību, zinātkāri.
    Kursu laikā tikām arī iepazīstināti ar izglītības programmām muzejos, arheoloģiskās vietās un vides izglītības centros, kas tiek īstenotas Kiprā. Bija iespēja uzzināt arī citu valstu pieredzi āra izglītības īstenošanā, jo kursu laikā notika diskusijas un grupu darbs ar pārējiem dalībniekiem no Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Portugāles, Ungārijas un Horvātijas.
    Mūsdienās āra izglītība ir ļoti aktuāla un nozīmīga, jo vērsta uz praktisku darbošanos. Tā kā Latvijas izglītībā ir ieviesta kompetenču pieeja, tad āra izglītībai ir būtiska loma.

fc68393c c9af 418a a66d 277f0c7dd614Attēlā: Dace Kalniņa un Ilze Gluškova kopā ar kursu pasniedzēju (vidū).

Kursi Spānijā “STEAM Kindergarden”

  No 10. līdz 14.aprīlim pirmsskolas skolotājas Agnese Veldre un Ineta Kurika - Mortukāne piedalījās mācību mobilitātē Spānijā, pilsētā Malagā, apmeklējot kursus “STEAM Kindergarden”.

   Skolotāji piedalījās apmācībās, kurās aplūkoja STEAM metodes, rīkus un paņēmienus, kā pielietot tos savā ikdienas darbā, paplašināja savu zināšanu loku, dodoties izzinošās ekskursijās, lai iepazītu Malagas vēsturi, kultūru, dabu, vēstures pieminekļu teritorijas.
Projekta mācību laikā tika apgūtas STEAM metodes, pielietojot šādus mācību līdzekļus:

  • Lego Duplo
  • “Six Bricks Education” metodes principus.
  • Bee Bot
  • Scratch Junior programmu.

  Noslēgumā tika izveidota prezentācija, kurā atspoguļotas trīs nodarbības, atbilstoši savu izglītojamo vecumam, izmantojot nedēļas laikā apgūto informāciju, zināšanas un prasmes. STEAM metodes īstenošana ir ļoti aktuāla mācību metode mūsdienās. Ar tās palīdzību tiek sagatavoti konkurētspējīgi iedzīvotāji, kuri labāk prot risināt reālas problēmas, izprot starpdisciplinārās likumsakarības. 
 Kursi “STEAM in Kindergarden” notika Malagā. Grupā bija 4 dalībnieki – no Francijas un Latvijas. Izveidojās lieliskas attiecības un nodibināti profesionāli kontakti arī ar paralēli notiekošo kursu  dalībniekiem skolotājiem no Vācijas, Ungārijas un Polijas. 
 Erasmus+ projekts ir fantastiska iespēja arī pirmsskolas izglītības pedagogiem pilnveidot sevi gan profesionāli, gan bagātināties emocionāli (labbūtība), kas vistiešāk  pozitīvi ietekmē arī darba spējas un kvalitāti.

342517141 767810871592202 271483961653651338 n

 Attēlā no kreisās puses: Ineta Kurika - Mortukāne un Agnese Veldre kopā ar kursu pasniedzēju (vidū) un kolēģēm no Francijas.

Kursi Grieķijā “STEAM education – Creating a fun learning environment oriented in reality”

No 1. līdz 7.maijam mūzikas skolotāja un ārpusklases darba organizatore Inese Krūmiņa, datorikas, fizikas un inženierzinību skolotāja Ginta Jasinska piedalījās mācību mobilitātē Grieķijā, pilsētā Heraklionā, apmeklējot kursusSTEAM education – Creating a fun learning environment oriented in reality”. 

    Mobilitātes laikā tika aplūkotas radošās domāšanas attīstīšanas metodes, dažādi digitālie rīki mācību materiālu un projektu darbu izstrādē. Kursu pasniedzēji demonstrēja, kā iesaistīt mākslas komponenti dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas stundās un kā izveidot zemu izmaksu laboratorijas darbus, eksperimentus, piemēram, augļu klavieres, kurās tiek skaidrota elektrības vadīšana, elektrisko ķēžu slēgšana, izmantotas tehnoloģijas (shēma Makey Makey), kā arī praktiski nospēlēta melodija.
    Tika piedāvātas arī mācību ekskursijas, lai iepazītu Grieķijas, īpaši Krētas, vēsturi, kultūru, dabu. Interesants bija interaktīvā muzeja apmeklējums, kur tika demonstrētas senās grieķu tehnoloģijas, kas tiek lietotas kā pamats mūsdienu augstākajām tehnoloģijām un iekārtām.
     Šobrīd aktuāla ir ne tikai STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinības, matemātika) kā atsevišķu mācību priekšmetu apgūšana, bet mākslas integrēšana tajos, lai skolēni attīstītu radošo domāšanu, piedāvātu dažādus kreatīvus problēmsituāciju risinājumus, kā arī saskatītu dažādas likumsakarības un jomu savstarpējo saistību.
     Grupā bija dalībnieki no vairākām Eiropas valstīm – Somijas, Itālijas, Horvātijas, Vācijas. Ir iegūti kolēģu kontakti, lai nākotnē turpinātu sadarbību.

352194089 220361434093297 2222407105710825086 n

Attēlā: Ginta Jasinska un Inese Krūmiņa kopā ar kursu pasniedzēju (vidū).

Informāciju sagatavoja: Dace Kalniņa, skolas direktore un projekta vadītāja

Privātuma politika

Kuldīgas novada pašvaldības privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai -datu subjektam- informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PRĪVĀTUMA POLITIKA

Seko facebook

Labākie mācībās

6 zaban

Labākie sportā

Fred Dino Sports

webgerbonis

Rekvizīti norēķiniem

 

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov. LV-3301

Kods A/S SEB banka
Konta Nr. LV26UNLA0011001130401

Skolas adrese

 

Vārmes pamatskola
Vārmes pagasts.

Kuldīgas novads. LV-3333
tel.63324284
e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Copyright © 2016. Visas tiesības paturētas Vārmes skola